Komunitní služby/Zdravotnictví

Zdravotnictví

Léčebnou péči v Pardubicích zajišťuje Pardubická krajská nemocnice a.s., kde 100% akcionářem je Pardubický kraj. Ve městě jsou i soukromá zdravotnická zařízení, a to jak lůžková, tak i ambulantní.

Lůžková zdravotnická zařízení v Pardubicích

Zařízení Kapacita
Nemocnice Pardubická krajská nemocnice, a.s. – vlastníkem je Pardubický kraj 950
G–med v.o.s. – nestátní zař. 4
Partus – nestátní zař. 38
Odborné léčebné ústavy LDN Pardubice–Geriatrické centrum v areálu Krajské nemocnice 66
LDN Pardubice Rybitví 105
Celkem 1105

Krajská (neprivátní) zdravotnická zařízení na Pardubicku

Krajská nemocnice s LDN a záchytnou stanicí, LDN Rybitví, Kojenecký ústav Veská, Dětský domov Holice a Zdravotnická záchranná služba.

Krajská nemocnice Pardubice

Pardubická krajská nemocnice, a.s. oslavila v roce 2007 své 150leté výročí. Patří k největším zdravotnickým zařízením Pardubického kraje. Na 5 klinikách, resp. 35 odděleních je ročně na 950 lůžkách hospitalizováno okolo 34.000 nemocných a provedeno okolo 410.000 ambulantních ošetření.

Pardubická krajská nemocnice je výukovou základnou pro studenty Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice a zároveň se podílí na pregraduální i postgraduální výchově lékařů.

Seznam oddělení

Lůžková: ARO, kožní, dětské, dětská chirurgie, geriatrie, infekce, neurologie, oční, ORL, porodnicko-gynekologické, psychiatrie, rehabilitační centrum, radiační onkologie, stomatochirurgie, plicní, urologie, na Chirurgické klinice - neurochirurgie, všeobecná chirurgie, traumatologie, ortopedie, společná JIP pro chirurgické obory, kardiologie a interna.

Nelůžková: centrální operační sály, Centrum pracovního lékařství, Osteocentrum, akutní příjem, hematologie, mikrobiologie, klinická biochemie, radiodiagnostika, transfúzní, patologie a soudní lékařství, rehabilitace, ambulance na všech lůžkových odděleních, oddělení nutriční a dietologické, sociální, domácí péče NIKÉ, Linka naděje, výchova zdraví.

Kontakt:
Pardubická krajská nemocnice, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Tel.: 466 011 111
www.nem.pce.cz