Vzdělávání/Základní školy, ZUŠ (základní umělecké školy), poradny

Základní školy, ZUŠ (základní umělecké školy), poradny

Na území města Pardubic poskytuje vzdělávání a výchovu podle školních vzdělávacích programů 16 úplných základních škol (1. - 9. roč.), 1 základní škola neúplná (1. - 5. roč.) a 3 základní a praktické školy. Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku. Mnohé základní školy rozšiřují svoji nabídku vzdělávání o třídy se zaměřením např. na cizí jazyk, matematiku, sport, přírodní vědy nebo informatiku a výpočetní techniku. Zájmovou a rekreační činnost pro děti a mládež nabízí školní družiny nebo domy dětí a mládeže (DDM) na území města. Talentované děti a žáci mají možnost navštěvovat hudební, taneční, výtvarný nebo hudebně-literární obor na některé ze základních uměleckých škol (ZUŠ), které poskytují umělecké vzdělání. Zde jsou připravováni pro vzdělávání ve středních školách uměleckého zaměření a konzervatořích, popř. pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. ZUŠ zároveň organizuje přípravné studium a základní studium I. a II. stupně. Více informací lze najít ve školském zákoně č. 561/2004 Sb., příslušných vyhláškách, které jsou spolu s dalšími dokumenty uvedeny na internetových stránkách ministerstva školství: www.msmt.cz.

ZŠ Pardubice-Polabiny, Družstevní 305 www.zspolabiny1.cz
ZŠ Pardubice-Polabiny, Prodloužená 283 www.zsprodlouzenapce.cz
ZŠ Pardubice-Polabiny, Npor. Eliáše 344 www.zspol3.cz
ZŠ Pardubice-Staňkova www.stankova-zspce.webz.cz
ZŠ Pardubice, Štefánikova 448 www.zsstefanikova-pce.cz
ZŠ Pardubice-Spořilov, Kotkova 1287 www.zs-sporilov.cz
ZŠ Pardubice, Br. Veverků 866 www.zsbrve.wz.cz
ZŠ Pardubice, Benešovo nám.590 www.benesovka.cz
ZŠ nábř. Závodu míru 1951 www.zszavodumiru.cz
ZŠ Pardubice-Studánka, Pod Zahradami 317 www.bud.chytrak.cz
ZŠ Pardubice-Pardubičky, Kyjevská 25 www.zs-pardubicky.cz
ZŠ Waldorfská, Gorkého 867 www.waldorfpardubice.cz
ZŠ Pardubice-Svítkov, Školní 748
ZŠ Pardubice, E. Košťála 870 www.zsdubina.cz/nove/
ZŠ Pardubice-Ohrazenice, Trnovská 159 www.zsohrazenice.webpark.cz
ZŠ Pardubice, J. Ressla 2258 www.zsjres.cz
ZŠ praktická a mateřská škola speciální, A.Krause 2344-5 www.skolakr.cz
ZŠ a Praktická škola Pardubice, Klášterní 52 www.zsaprsklasterni.ic.cz
ZŠ a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s. Komenského 432 www.svitani.cz
Dům dětí a mládeže Delta, Pardubice, Gorkého 2658 www.ddmdelta.cz
Dům dětí a mládeže, Pardubice, Štolbova 2665 www.ddmstolbova.com
Dům dětí a mládeže Alfa, Pardubice, Družby 334 www.ddmalfa.cz
ZUŠ Pardubice, Havlíčkova 925 zus-havlickova.pardubice.cz
ZUŠ Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 www.zuspardubice.cz
Dětský domov Pardubice, Ke Tvrzi 235 detskydomov.pce@quick.cz
Speciálně pedagog. centrum Svítání, Komenského 432 www.svitani.cz
Pedagog. psycholog. poradna, Sukova tř. 1260 ppp.pce@seznam.cz