Cestovní ruch/Doprava/Vodní doprava

Vodní doprava

Na labské vodní cestě, která má mezinárodní statut, je v současné době provozován úsek od státních hranic do Chvaletic. Nutnou podmínkou pro realizaci přístavní dopravně logistické zóny v Pardubicích je splavnění 23 km dlouhého úseku Chvaletice – Pardubice. Tak budou Pardubice přímo napojeny nejen na významný námořní přístav Hamburk, ale také na celou síť evropských vodních cest.

Podpora splavnění Labe a realizace navazující přístavní dopravně logistické zóny jsou důvody, které vedly koncem roku 1994 k založení akciové společnosti Přístav Pardubice.

Dopravní centrum připravované akciovou společností Přístav Pardubice a realizace splavnění Labe prostřednictvím ředitelství vodních cest jsou spolu velmi úzce propojené projekty. Zájem ministerstva dopravy a spojů ČR (prostřednictvím ředitelství vodních cest) je rozvoj dopravních sítí v ČR do roku 2010.

Přístavní dopravně logistické centrum v Pardubicích by se v blízké budoucnosti mělo stát součástí sítě logistických center nejen v ČR, ale i v Evropě. Mezi podpůrné argumenty pro umístění centra do Pardubic patří mimo jiné napojení na evropskou síť vodních cest, napojení na tranzitní železniční koridor či připravované napojení Pardubic na dálniční síť ČR. K dalším důvodům patří možnost územního rozvoje zóny, podpora projektu na úrovni státní správy, optimální vzdálenost na mezinárodní veřejné letiště (EBA) a nezanedbatelný je i ekologický přínos pro životní prostředí.

Kontakty:
Přístav Pardubice, a.s.
Pernerova 168
530 02 Pardubice
CZECH REPUBLIC

tel./fax +420-466 818 517
tel. +420-466 818 519
E-mail: info@pristav-pardubice.cz
www.pristav-pardubice.cz

Výletní loď Arnošt z Pardubic

V současné době je pro širokou veřejnost k dispozici výletní loď nesoucí jméno jednoho z nejvýznamnějších osobností města. Loď Arnošt z Pardubic slouží i jako restaurace a v sezóně pravidelně vyplouvá do Srnojed nebo do Kunětic pod Kunětickou horou. Loď kotví v přístavišti ve středu města v blízkosti multifunkční ČEZ arény.

Kontakty:
Telefonní čísla na loď: 602 484 620, 606 636 846
Provozní vedoucí: 602 615 255
E-mail: rezervace@lod.cz
www.lod.cz