Vzdělávání/Jesle, mateřské školy

Jesle

Následující jesle zajišťují péči o všestranný rozvoj dětí ve věku zpravidla od 1 do 3 let:

Městské jesle Teplého 2100, Pardubice
Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace, K Blahobytu 727, Pardubice - příspěvková organizace města Pardubice

Mateřské školy

Na území města Pardubic se nachází 31 mateřských škol. Z tohoto počtu jsou 2 mateřské školy součástí právního subjektu základní školy ( speciální MŠ A. Krause je součástí Základní školy praktické a MŠ Černá za Bory je součástí Základní školy Pardubičky).
2 mateřské školy mají speciální třídu: MŠ Pardubice-Polabiny, Odborářů 345 - oční třídu a MŠ Klubíčko Pardubice-Polabiny, Grusova 448 – logopedickou třídu.

Alternativní výuka je v těchto mateřských školách:

MŠ Sluníčko Pardubice, Gorkého 1521 a MŠ Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450 – waldorfská a MŠ Klubíčko Pardubice-Polabiny, Grusova 448 – Montessori.

U všech MŠ fungují školní jídelny kromě MŠ Černá za Bory, MŠ Nemošice, MŠ Češkova, MŠ Raisova a MŠ Staré Čívice. Zde byly vybudovány výdejny. Celkový přehled mateřských škol včetně mapy je uveden na internetových stránkách MmP (úřad, formuláře, odbor komunitních služeb, úsek školství).

MŠ Klubíčko, Grusova www.ms-grusova.wz.cz
MŠ Motýlek, J. Ressla www.motylek.unas.cz
MŠ Koníček, Bulharská www.mskonicek.zde.cz
MŠ Pastelka, Družstevní www.mspastelka.cz
MŠ Mladých www.ms-mladych.cz
MŠ Závodu míru www.mszmpce.ic.cz
MŠ Srdíčko, L. Matury www.ms.srdicko.zde.cz
MŠ Čtyřlístek, Národních hrd. www.ctyrlistek-pardubice.eu
MŠ Pospíšilovo nám.
MŠ Zvoneček, Sluneční www.ms-slunecni.euweb.cz
MŠ Rosice nad Labem
MŠ E. Košťála www.materskeskolky.cz
MŠ Na Třísle www.mstrislo.unas.cz
MŠ K Polabinám www.mskpolabinam.cz
MŠ Kamínek, Ke Kamenci www.kekamenci.cz
MŠ Wintrova www.mspcewintrova.cz
MŠ Duha, Popkovice+St.Čív. www.materskeskolky.cz
MŠ Doubek, Svítkov+Lány n.D. www.materskeskolky.cz
MŠ Sluníčko, Gorkého www.materskeskolky.cz
MŠ Brožíkova www.msbrozikova.cz
MŠ Korálek, Rumunská www.ms-koralek.cz
MŠ Odborářů www.msodboraru.cz
MŠ Benešovo nám.+Češkova www.materskeskolky.cz
MŠ Teplého http://mstepleho-pardubice.xf.cz
MŠ Raisova www.materskeskolky.cz
Ohrazenice
MŠ Gebauerova www.materskeskolky.cz
MŠ Dražkovice
MŠ Hostovice