Vzdělávání/Vzdělávací centra/Goethe-Zentrum

Goethe-Zentrum

Je oficiálním partnerem Goethe-Institutu a všem zájemcům o německý jazyk dává k dispozici německou knihovnu s beletrií, odbornou a metodickou literaturou pro výuku němčiny, materiály vlastivědného charakteru o všech německy mluvících zemích, noviny, časopisy, audionahrávky a videokazety. K dalším aktivitám patří výstavy, semináře, přednášky, kulturní akce spojené s německy mluvícími zeměmi a také informační servis. V nabízených kurzech němčiny, které vedou k mezinárodně uznávaným zkouškám, se vyučuje podle metodiky Goethe-Institutu. Zkoušky Zertifikat Deutsch a Zentrale Mittelstufenprüfung lze složit přímo v Goethe- Zentru Pardubice.

Kontakt:
Tel.: 466 512 093, 739 833 611
E-mail: info@goethepardubice.org
Web: www.goethepardubice.org