Historie/Historie/Rozvoj průmyslu a společenského života

Rozvoj průmyslu a společenského života

Po zavedení železnice začaly v Pardubicích v druhé polovině 19. století vznikat četné průmyslové podniky, větší i menší. Zprvu převládalo strojírenství a potravinářství (cukrárenské podniky se proslavily především výrobou perníku, lihovar byl koncem století druhým největším podnikem svého druhu v Rakousku-Uhersku, proslula i Franckova továrna na výrobu cikorky), o něco později se objevila i chemie (někdejší rafinerie minerálních olejů firmy Fanto působící dodnes jako Paramo).

Zároveň s hospodářským rozvojem košatěl i společenský a kulturní život města. Vznikalo střední školství a četné kulturní a osvětové spolky, bylo založeno muzeum (1880), veřejné knihovny (1897) a roku 1909 byla postavena budova městského divadla.

Společenský život Pardubic oněch časů velmi ovlivňovala i zdejší velká vojenská jezdecká posádka, s jejíž existencí se pojí vznik tradice každoročních podzimních parforsních honů. Ty se ve městě a okolí konaly pravidelně od roku 1841 a vzhledem k tomu, že je navštěvovaly i nejvyšší společenské vrstvy tehdejší monarchie, měly pro život města velký význam. A mají ho vlastně dodnes, vždyť právě z popudu některých účastníků parforsních honů se začal v roce 1874 běhat proslulý dostih Velká pardubická.

Z výčtu zajímavých osobností, které ovlivňovaly život v Pardubicích na konci 19. a počátku 20. století, zmiňme alespoň dva velmi výrazné pardubické rodáky. Baron Artur Kraus byl průkopník motorismu, tenisu, lyžování, byl první, kdo v Pardubicích vlastnil psací stroj, fonograf a fotoaparát, byl i průkopníkem české astronomie. Barona nenechala samozřejmě chladným ani tehdejší lákavá novinka – aviatika. Sám ve svých praktických pokusech o létání neuspěl, stal se však jakýmsi protektorem o třicet let mladšího pardubického aviatika ing. Jana Kašpara. Ten v roce 1910 proslul jako první Čech, který se v letadle odpoutal od země a který o rok později uskutečnil průkopnický let z Pardubic do Prahy, což byl v tehdejším evropském měřítku mimořádný výkon. Po Krausovi se dnes v Pardubicích jmenuje hvězdárna, na Kašparovu počest se zase na místním letišti každoročně pořádá Aviatická pouť.