Kultura/Město kultury

Město kultury

V Pardubicích se nedaří jen perníku, sportu nebo průmyslu, přední místo v životě města zaujímá také kultura.

V kompletně zrekonstruované a zrestaurované divadelní budově sídlí stálý soubor Východočeského divadla Pardubice, v nedalekém Domě hudby pravidelně koncertuje mezinárodně uznávaná Komorní filharmonie Pardubice, historické prostředí pardubického zámku zase skýtá vhodné prostředí Východočeskému muzeu a Východočeské galerii.

Kultura je v Pardubicích často spojena s mládím, o čemž svědčí nejen zdejší hudební konzervatoř, ale také několik základních uměleckých škol. Také díky tomu se tu udržuje a dále rozvíjí tradice pěveckých, hudebních, tanečních či divadelních souborů, z nichž mnohé jsou sice amatérské, ale najdeme mezi nimi i mezinárodně proslulé.

Bohatý program nabízejí ve městě i kulturní domy, alternativní divadelní scéna, malé galerie nebo domy zájmových aktivit mládeže. Střediskem evropské kulturní sounáležitosti je Evropský spolkový dům, v němž již od devadesátých let působí Britské centrum, Alliance Francaise a Goethe-Zentrum. Ve městě v současnosti hrají i dvě multikina a dvě stálá kina, v jednom z nich také působí filmový klub.

Pardubická kultura by dnes již byla nemyslitelná bez pravidelných každoročních festivalů a dalších akcí nejrůznějšího zaměření s domácí i zahraniční účastí. Jejich přehled uvádíme v kapitole Významné akce. Vyberte si a přijeďte se podívat.