Vzdělávání/Střední školy a učiliště, vyšší odborné školy

Střední školy a učiliště, vyšší odborné školy

Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání. Střední školy poskytují obsahově širší všeobecné vzdělávání nebo odborné vzdělávání spojené se všeobecným vzděláním a vytváří předpoklady pro celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti. Po ukončení příslušného vzdělávacího programu se dosahuje stupně vzdělání – střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou. Ukončením vzdělávacího programu (absolutoriem) se v konzervatoři dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou (nejdříve po 4 letech) nebo vyšší odborné vzdělání (po ukončení šestiletého nebo osmiletého vzdělávacího programu).

V Pardubicích vyšší odborné vzdělávání poskytují tři vyšší odborné školy (VOŠ), které zřizuje Pardubický kraj nebo soukromý subjekt. VOŠ jsou součástí středních odborných škol. Vzdělávací nabídku na tomto typu škol tvoří obory technické, ekonomické i humanitně orientované. Délka studia v denní formě je 3 roky včetně odborné praxe a u zdravotnických oborů pak 3,5 roku.

Školská ubytovací zařízení zajišťují dětem, žákům a studentům ubytování, stravování a celodenní výchovu.

Více informací lze najít ve školském zákoně č. 561/2004 Sb., příslušných vyhláškách, které jsou spolu s dalšími dokumenty uvedeny na webu ministerstva školství: www.msmt.cz.

Gymnázium Pardubice
Dašická ul. 1083
www.gypce.cz
Gymnázium
Mozartova 449
www.gymozart.cz
Sportovní gymnázium
Dašická 268
www.sgpce.cz
Konzervatoř Pardubice
Sukova třída 1260
www.konzervatorpardubice.cz
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Štefánikova 325
www.oapce.cz
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola
Karla IV. 13
www.spse.cz
Střední odborná škola elektrotechnická a strojní a Střední odborná učiliště
Do Nového 1131
www.sosesasou.cz
Stření odborné učiliště plynárenské
Poděbradská 93
www.sou-plynarenske.cz
Střední průmyslová škola chemická
Na Třísle 135
www.spsch.cz
Střední průmyslová škola potravinářská
nám. Republiky 116
www.spspot.cz
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Pardubice - Polabiny,
Poděbradská 94
www.tps.cz
Střední zdravotnická škola
Průmyslová 395
www.szs-pardubice.cz
Anglické gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, s.r.o.,
Gorkého 867
www.agys.cz
DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.
Ke Kamenci 151
www.DELTA-skola.cz
Střední odborné učiliště stavební s. r.o.,
Černá za Bory 110
www.ssou.webzdarma.cz
Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice, s.r.o.,
U Josefa 118
lhs.pardubice.indos.cz
Střední odborná škola cestovního ruchu, s.r.o.
U Josefa 118
www.skola-cestovnihoruchu.cz
Domov mládeže a školní jídelna,
Rožkova 331
dmrozk@supce.cz
Domov mládeže Průmyslová 395 (SZŠ a VZŠ)
Domov mládeže Poděbradská 93 (SOU plynárenské)
Domov mládeže Semtínská 157 (SOŠ a SOU Polabiny, Poděbradská 94)