Kultura/Kulturní soubory a spolky

Hudba

Pěvecké soubory:

Orchestry:

Folk a country skupiny:

Dechová hudba:

 • Sdružení Dechový orchestr Pernštejnka Pardubice, www.pernstejnka.cz
 • Živaňanka, Bělehradská 379/91, Pardubice (Živanice 94) 466 611 341
 • Klub přátel dechovky, www.kcpardubice.cz, 466 265 461

Historická hudba:

Rockové kapely:

vzhledem k neustálému vznikání, zanikání a modifikování rockových kapel je zde uveden pouze jejich volný výčet

Tanec

Break Dance:

Country tanec:

Hip Hop:

Lidové tance:

Mažoretky:

Moderní tanec:

Romské tance:

Orientální tance:

Společenský tanec:

Step:

Step klasický:

Irské tance:

Scénický a výrazový tanec:

Balet:

Divadlo

Divadelní soubory:

Loutková divadla:

Historický šerm a divadla:

Folklórní soubory

 • Hopera, 604 217 263
 • Radost, Holoubek (součást Hopery), Popkovická 818, Pardubice 466 633 581
 • Karmazín, Družby 342, Pardubice 466 265 461, 605 713 652
 • Muzikáři, Benešovo nám. 2509, Pardubice 466 633 218, 723 003 880
 • Baldrián, Starý Máteřov 151, ales.mokren@mmhk.cz, 606 602 159
 • Lipka, 739 370 595, www.fslipka.cz
 • Perníček, Marcipánek, www.pernicek.webz.cz

Příspěvkové organizace města zabývající se kulturou

Kulturní centrum Pardubice

Adresa: Jana Zajíce 983, Pardubice
Telefon: 466 265 461, 776 786 909
Web: www.kcpardubice.cz

Kulturní centrum Pardubice je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Pardubice, která se zabývá poskytováním kulturních služeb, vzdělávacími aktivitami, podporou občanských iniciativ v oblasti kultury a umění, podporou rozvoje turistického ruchu ve městě a agenturní činností. Základním posláním Kulturního centra je pořádání kulturních akcí, podpora rozvoje kultury, dále pak rozvoje kulturně společenských a tvůrčích aktivit občanů v regionu se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit.

Pod Kulturní centrum Pardubice spadá:

 • Kulturní dům Dubina
 • Kulturní dům Hronovická
 • Divadlo 29

Komorní filharmonie Pardubice

Adresa: Dům hudby, Sukova třída 1260, Pardubice
Telefon: 466 535 471, 466 512 662
Web: www.kfpar.cz

Komorní filharmonie Pardubice patří mezi špičkové české orchestry. Svým obsazením je menším symfonickým tělesem haydnovsko-mozartovského typu. Jako jediný profesionální orchestr Pardubického kraje má nezastupitelnou roli v hudebním životě tohoto regionu. V Pardubicích pořádá abonentní cykly, koncertuje v dalších městech kraje i celé republiky. Pravidelně se účastní nejvýznamnějších festivalů v České republice a znají ji také posluchači v mnoha prestižních koncertních sálech v Evropě i zámoří. Komorní filharmonie Pardubice je oceňována pro stylovost interpretace a mimořádnou kvalitu orchestrálního zvuku. Právem se řadí mezi přední reprezentanty české hudební kultury ve světě.


Východočeské divadlo Pardubice

Adresa: U Divadla 50, Pardubice
Telefon: 466 616 411
Web: www.vcd.cz

Dříve divadlo Městské, bylo otevřeno v prosinci roku 1909. Výběrem místa v centru města a na svou dobu velice moderním řešením divadelní budovy, kterou architekt Balšánek udělal i krásnou, se divadlo stalo středem kulturního života Pardubic. Pardubická scéna diváky nejen seznamuje s českou a světovou dramatikou, ale představuje jim řadu vynikajících osobností české Thálie. Ve spojení s dobrou dramaturgií většiny sezón pak není divu, že po celou dobu existence mělo divadlo početnou obec věrných diváků, kteří na svůj stánek kultury nedají dopustit.


PARDUBICE REGION TOURISM

Adresa: nám. Republiky 1, Pardubice
Telefon: 466 768 390
Web: www.ipardubice.cz

Informační centrum v Pardubicích bylo založeno 1.10.2003 Statutárním městem Pardubice jako příspěvková organizace s názvem Městské informační středisko Pardubice. Od června 2006 je členem Asociace turistických informačních center, kategorie "A" (www.atic.cz), a certifikované agenturou CzechToursim jako oficiální informační středisko. Od 2. října 2006 změněno sídlo z tř. Míru 60 na nám. Republiky 1, Pardubice. Od 10.11.2006 změněn název společnosti na "Pardubice Region Tourism".