Zahraniční vztahy/Pernik

Partnerská města jsou taková města, která se i přes své geografické vzdálenosti a politické rozdíly spojila, aby upevnila vzájemná kulturní pouta a kontakty mezi svými obyvateli. Takováto partnerství vedou často k výměnným studentským programům, ekonomickému rozvoji a kulturní spolupráci.


Pernik, Bulharsko

Spolupráce od: 2002, memorandum o přátelství z roku 2008

Lokace: provincie Pernik, 30 km od hlavního města Sofie

Počet obyvatel: 121 366

Charakteristika:
  • město leží v krásném údolí řeky Strumy obklopené pohořími Vitoša, Golo Burdo a Ljubin
  • Mezinárodní festival masek Surva pořádá bulharské Ministerstvo kultury každé 2 roky v měsíci lednu
Oblasti spolupráce:
  • tripartijní projekty EU: Logo East I - vybudování a propagace front-desku v Perniku , Logo East II - elektronizace služeb poskytovaných městskými úřady, tzv. e-government
  • hostování uměleckých souborů, účast pardubických výtvarníků na malířském plenéru v Perniku

Odkaz: www.pernik.net