Cestovní ruch/Doprava/Doprava a handicapovaní

Doprava a handicapovaní

V Pardubicích je již vybudováno velké množství bezbariérových přechodů pro vozíčkáře i pro nevidomé, jimž navíc slouží osazená zvuková signalizace na křižovatkách se světelným signalizačním zařízením. Od září 2004 jezdí po městě garantované spoje městské hromadné dopravy obsluhované nízkopodlažními autobusy a trolejbusy, které jsou vyznačeny v jízdních řádech.

Mapa bezbariérových přechodů, zařízení pro nevidomé a vyhrazených parkovacích míst pro invalidy je přístupná na internetové adrese:
www.pardubice.eu/mesto/mapy.html

Přeprava handicapovaných

Speciálně upraveným automobilem Dopravního podniku města Pardubic a.s.
Doprava je určena pro:

  • zdravotně postižené, kteří nevlastní motorové vozidlo nebo pro ty, jež nemohou vozidlo sami používat, dále pro osoby, vlastnící upravené osobní, kterým však proměnlivý zdravotní stav, klimatické podmínky, oprava vozidla nebo jiné důvody neumožňují vlastní vozidlo použít
  • všechny držitele ZTP/P, přednost mají osoby odkázané na používání ortopedického vozíku
  • ty občany, kteří se stanou imobilními krátkodobě v důsledku úrazu, choroby a podobně

Kontakt:
Tel.: 466 265 582
www.dpmp.cz/index.php?str=7