Cestovní ruch/Doprava/Silniční síť

Silniční síť

Základní komunikační síť města tvoří silnice I/37, II/324 směr sever – jih, tj. směr Hradec Králové – Chrudim. Směrem na severozápad vede silnice I/36 do Lázní Bohdaneč, Chlumce nad Cidlinou a Poděbrad. Trasu západ – východ tvoří silnice I/2 z Prahy a Přelouče a II/322 vedoucí přes město směrem na Hrochův Týnec a dále navazující silnice I/36 směr Holice, Svitavy, Brno. Jižním směrem je možné napojení na dálnici D1. Napojení severním směrem na dálnici D11 je možné provizorním připojením před obcí Libišany, po dobudování bude možné i napojení na rychlostní silnici R35.

Na území města je umístěno množství supermarketů, u nichž je možné zdarma zaparkovat. Tato parkoviště slouží zároveň jako záchytná s možností případného přestupu na městskou hromadnou dopravu.