Cestovní ruch/Doprava/Městská hromadná doprava

Městská hromadná doprava

Hromadnou dopravu osob na území města Pardubic zajišťuje Dopravní podnik města Pardubice, akciová společnost se stoprocentní účastí města. Městská síť se stále rozvíjí a v roce 2008 měla 29 linek (10 trolejbusových a 19 autobusových), 56 trolejbusů (z toho 21 nízkopodlažních) a 80 autobusů (z toho 38 nízkopodlažních). Dopravní podnik vlastní i 3 historické trolejbusy a 1 historický autobus.

Některé autobusové linky dojíždějí i do okrajových částí Pardubic jako jsou Lány na Důlku, Opočínek, Doubravice, Černá za Bory, Mnětice, Dražkovice a Staré Čívice, a některé i do obcí mimo katastrální území města Pardubic, jako jsou Lázně Bohdaneč, Rybitví, Starý Máteřov, Němčice, Srch, Spojil, Hostovice, Mikulovice a Ostřešany. Do Lázní Bohdaneč a Rybitví vede trolejbusová linka, do ostatních vzdálenějších míst jezdí autobusy. Městská hromadná doprava zajišťuje dopravu k železničnímu i autobusovému nádraží, k přístavu a k letišti, jakož i ke všem kulturním památkám, včetně Kunětické hory mimo katastr města, a také k pardubickým sportovištím.

Kontakt
Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Teplého 2141
532 20 Pardubice
Tel.: 466 899 111
www.dpmp.cz

Pardubická karta

Pardubická karta je bezkontaktní paměťová čipová karta, která slouží jako elektronický nosič jízdného v městské hromadné dopravě ve městě Pardubice, kterou zajišťuje Dopravní podnik města Pardubic a.s. Pardubická karta v sobě zahrnuje dvě základní funkce – časové jízdné a elektronickou peněženku pro platby jednotlivého jízdného. Nahrazuje papírové časové jízdenky, které se na kartu ukládají.

Do budoucna bude možné Pardubickou kartu využít k úhradě nejrůznějších služeb a akcí, například parkovného, vstupného na společenské, kulturní a sportovní akce apod. Další výhodou Pardubické karty v budoucnu bude úhrada jízdného v rámci integrovaného dopravního systému za účasti dalších dopravců v regionu. Životnost karty je výrobcem stanovena na 5 let.